fundacja lokalna akcja specjalna

Biblioteki Sąsiedzkie

ex-librisBiblioteki Sąsiedzkie to projekt ogólnopolski, który został uruchomiony w lipcu 2012r. Fundacja LAS współtworzyła go, współpracując z Fundacją Zmiana, od początku jego istnienia do końca 2014 roku.

Z naszej inicjatywy powstała biblioteka w Okrzeszynie (dolnośląskie). Pomogliśmy też w tworzeniu biblioteki w Miszkowicach oraz wsparliśmy książkami budowanie zaczątków biblioteki przyrodniczej w Sudeckiej Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Uniemyślu.
Współtworzyliśmy też pierwszą taką placówkę – Praską Bibliotekę Sąsiedzką w Warszawie.

Nasza działalność w tym projekcie jest naturalną kontynuacją wcześniejszych wymian książek, jakie organizowaliśmy pod Warszawą. I chociaż nie angażujemy się już bezpośrednio w projekt Bibliotek Sąsiedzkich, nadal wspieramy tę inicjatywę oraz wszystkich, którzy chcą zakładać biblioteki społeczne, udostępniać prywatne zbiory lub wspomóc już istniejące.

Celem projektu Biblioteki Sąsiedzkie jest rozpowszechnianie oddolnych form tworzenia bibliotek – jako miejsc nie tylko zbioru książek, ale centrów sąsiedzkich, gdzie książki są pretekstem do dyskusji i dalszych działań w małych społecznościach.

Projekt został doceniony przez osoby odwiedzające istniejące biblioteki sąsiedzkie, darczyńców, organizacje, które wspierają nasze działania oraz media. Niemniej książki zbieramy nadal, dla kolejnych bibliotek, które tworzą się w różnych częściach Polski.

Tworzenie bibliotek jest działaniem długofalowym, nie jest jednorazową akcją. Budowanie współpracy, dobrych kontaktów i tożsamości lokalnego środowiska to praca długotrwała i czasami trudna, choć bardzo potrzebna. Biblioteki Sąsiedzkie mają być miejscami skupiającymi działania oraz ludzi z najbliższego sąsiedztwa i wszystkich, którzy chcą do nich zaglądać – może to być kwartał kamienic, kilka ulic, mała wieś, a nawet blok. W bibliotekach sąsiedzkich, każdy chętny może organizować różne wydarzenia kulturalne, integrujące sąsiadów, edukacyjne, z wyjątkiem agitacji politycznej.

Biblioteki sąsiedzkie powstają tam gdzie są ludzie chętni do ich tworzenia.

Patronat:

MEN_3dzielny